Project Ecuador

Colegio Pomasqui, Quito

Het Colegio Pomasqui is een openbare school met ongeveer 1.000 leerlingen. De school bevindt zich in het centrum van Pomasqui, in het noorden van Quito, op ongeveer 2.600 meter boven zeeniveau. De stad Quito ziet zich op het gebied van drinkwatervoorziening voor grote uitdagingen gesteld: niet alleen smelten de gletsjers (en daarmee de bronnen van zoet water) in de omgeving weg, ook is er in heel Noord-Ecuador geen enkele waterzuiveringsinstallatie te vinden.

Voordat het Geberit-team aan het werk ging, bestond het sanitair van de school uit slechts vijf simpele toiletten voor meisjes en zeven voor jongens. Voor de grote groep leerlingen, die ook nog in snel tempo groeit, was dat natuurlijk verre van toereikend. Het afvalwater stroomde ongezuiverd in de Monjas, de rivier die jaren geleden nog de voornaamste watertoevoer van Pomasqui was. Bij elke spoelbeurt werd ongeveer tien liter drinkwater gebruikt.

In samenwerking met de stichting SEMBRES heeft Geberit toekomstgerichte en milieubewuste sanitaire voorzieningen geïnstalleerd. Naast oplossingen voor besparing, hergebruik en zuivering van water, werd ook een waterzuiveringsinstallatie met een rietveld aangelegd om afvalwater te zuiveren en de drinkwatervoorziening te beschermen. Verder werd de lokale bevolking bewust gemaakt van de milieuaspecten en werd aandacht besteed aan opleiding en verdere training.