Maatschappelijke betrokkenheid

Maatschappelijke projecten overal over de hele wereld met Geberit trainees

Met onze maatschappelijke projecten willen wij mensen in ontwikkelingslanden helpen in een fundamentele behoefte te voorzien: toegang tot sanitaire basisvoorzieningen. Zo leveren wij een duurzame bijdrage aan een betere levenskwaliteit.

Wereldwijd leven momenteel 2,6 miljard mensen – waaronder 1 miljard kinderen – zonder enige vorm van sanitaire basisvoorziening. Dit vormt voor hen een gezondheidsrisico: bij slechte hygiënische omstandigheden hebben epidemische ziektes zoals cholera, malaria, dysenterie en tyfus vrij spel. Elke 20 seconden sterft een kind als gevolg van gebrekkige of ontbrekende sanitaire voorzieningen – dat zijn per jaar ongeveer 1,5 miljoen vermijdbare sterfgevallen.

Geberit doet meer dan alleen maar geld en materialen leveren voor hulpprojecten. Wij plannen, coördineren en leiden complete projecten met onze werknemers en trainees. Sinds 2008 zenden wij elk jaar groepen trainees naar onze projecten, om daar twee weken lang ter plaatse mee te werken. Zo stellen wij ook onze jonge werknemers in staat om concrete bijdragen aan ontwikkelingswerk te leveren en brengen wij onze inzet voor duurzaamheid in de praktijk.