Project Salomonseilanden

Het eiland Guadalcanal

De Salomonseilanden zijn een onafhankelijke staat in het zuidwestelijk deel van de Grote Oceaan. De eilandengroep ligt ten oosten van Nieuw-Guinea en op ongeveer drie uur vliegen van Brisbane (Australië), en is een van de armste landen in Oceanië. Dit is voornamelijk het gevolg van etnische conflicten die de infrastructuur van het land grotendeels hebben verwoest (meest recentelijk nog in 1998). Het grootste deel van de inheemse bevolking leeft in armoedige omstandigheden, zonder toegang tot stromend water of elektriciteit.

In 2009 nam Geberit de financiering van twee deelprojecten volledig op zich. De uitvoering ervan vond plaats in samenwerking met de internationale hulporganisatie ADRA en met ondersteuning van Mike Horn en diens Pangea-team.

Op het eiland Guadalcanal werd een aan de kust gelegen basisschool, de Babaca Village School, voorzien van een blok met toiletten en douches, samen met een nieuw watervoorzieningssysteem met pomp, leidingen, watertanks plus twee kilometer waterleiding. Voor de New Tenabuti Clinic verder landinwaarts werden een blok met vier toiletten (aansluitend op de plaatselijke situatie met emmerspoeling) en twee douches gebouwd, samen met een nieuw systeem van afvalwatertanks.

Dorpsbewoners, ziekenhuisstaf en schoolkinderen werden geïnformeerd over en getraind in basishygiëne en waterverbruik. Daarnaast werd nog een comité voor water en gezondheid opgericht, dat de duurzaamheid van de nieuwe installaties bewaakt.