Visie en strategie

Onze visie - waar we heen willen

Met innovatieve oplossingen op het gebied van sanitairtechniek willen wij de levenskwaliteit van de mensen duurzaam verbeteren.

Onze missie - wat wij doen

Wij ontwikkelen onze producten, systemen en diensten continu en zorgen als marktleider op het gebied van de sanitairtechniek voor nieuwe maatstaven.

Onze strategie

De strategie van Geberit is gebaseerd op onze visie en missie en is ingebed in onze merkwaarden. Zij rust op vier pijlers:

Focus op sanitaire techniek

Geberit zal zich ook in de toekomst blijven richten op de sanitaire techniek en daarbij gebruik blijven maken van de traditionele verkoopkanalen. Daarbij zullen wij ons concentreren op die segmenten in de sanitairbranche waar wij over diepgaande kennis en kerncompetenties beschikken. Binnen het geheel van de activiteiten staan sanitaire systemen en technologieën voor het watertransport in gebouwen centraal. Binnen dit segment bieden wij hoogwaardige, perfect op elkaar afgestemde en waterbesparende sanitaire technieken aan.

Doelbewuste innovatiegerichtheid

Een gestage optimalisatie en completering van het assortiment zijn van doorslaggevend belang voor het toekomstige succes van Geberit. Ons innovatieve vermogen is gebaseerd op het belangrijke onderzoek in disciplines zoals hydraulica, statica, brandveiligheid, hygiëne en akoestiek. De daaruit verworven inzichten worden toegepast in de ontwikkeling van producten en systemen die onze klanten profijt bieden.

Selectieve geografische expansie

De versnelde ontsluiting van markten als Frankrijk, Groot-Brittannië, de Scandinavische landen, Oost-Europa en het Iberische schiereiland is een belangrijke factor voor het succes op lange termijn. Buiten Europa concentreert Geberit zich op veelbelovende markten. Daartoe behoren Noord-Amerika, China, Zuidoost-Azië, Australië, de Golfregio en India. In deze regio's concentreren wij ons voornamelijk op het projectsegment met uitzondering van Noord-Amerika. Daarbij wordt te allen tijde het bestaande hoge niveau van kwaliteit en winstgevendheid in het oog gehouden en gehandhaafd.

Continue optimalisatie van de zakelijke processen

Geberit wil door een permanente kostenoptimalisatie op de lange termijn een toonaangevende concurrerende kostenstructuur veiligstellen en hecht daarom bijzondere waarde aan de zakelijke processen. Enerzijds vinden projecten binnen de gehele groep plaats, anderzijds onderkennen medewerkers tijdens hun dagelijkse werk verbeteringsmogelijkheden die een maatgevende bijdrage aan de positieve ontwikkeling kunnen leveren.