Verspreiding voorkomen, voordat ernstige ongevallen gebeuren

Brandpreventie oplossingen van Geberit

Hoogste veiligheidsnormen voor een brandwerende installatie

Branden laten zich niet altijd volledig vermijden, maar zij worden bijzonder gevaarljk wanneer onbeveiligde schachten hun verspreiding binnen het gebouw faciliteren. Brandwerende oplossingen van Geberit verhinderen dat een brand zich kan verspreiden via de doorvoeren in brandscheidende wanden. Deze oplossingen worden door continu onderzoek verder verbeterd en voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen.


De Geberit brandmanchet verhindert dat het vuur zich bij een brand via het afvoersysteem naar de volgende etage of een naastgelegen woning of gebouw kan verspreiden. Onder inwerking van hitte zet het materiaal in de brandmanchet uit en sluit op die manier de doorvoer naar andere etages of ruimtes af. Op die manier wordt voldaan aan de bouwschriften die de preventie van de verspreiding van rook en vuur voorschrijven.


Geberit brandwerende afsluiting bij de service-opening naar het spoelreservoir, de spoelbocht in het toilet en bij de afvoerbocht vanaf het toilet verhinderen de verspreiding van de brand in horizontale richting. De onderdelen voor de brandafsluiting passen bij de installatiesystemen Geberit Duofix en Geberit GIS en kunnen geïnstalleerd worden in massieve muren en voorzetwanden, om te voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen voor brandveiligheid.