To: project.nl@geberit.com Reply-To: do_not_reply@geberit.com Subject: Calculatie aanvraagformulier Pluviasysteem Attachments: %question3_file%,%question4_file%,%question5_file%,%question6_file% %company% %street% %zip% %location% %contact% %telephone% %email% %project_name% %project_location% 1) Wat is het type dakbedekking?* %question1% %question1_other% 2) Is er ballast aanwezig? %question2% 3) Is afschotrichting duidelijk op de tekening aangegeven? %question3% 4) Is het leidingverloop bekend en aangegeven op de tekening? %question4% 5) Is de overgang van Pluvia naar conventioneel systeem bekend en aangegeven op tekening? %question5% 6) Is de hoogte van de betreffende dakvlakken van het gebouw duidelijk op de tekening af te lezen? %question6% 7) Heeft u voorkeur voor het toe te passen beugelsysteem? %question7% %message%