Legionellapreventie

Cursus

Het belang van hygiëne en schoon drinkwater is voor iedereen helder, maar hoe waarborgen we de kwaliteit van het drinkwater in onze installaties? Drinkwaterinstallaties moeten in Nederland voldoen aan minimale eisen met oog op volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid. De NEN 1006 bevat de eisen waaraan een drinkwaterinstallatie moet voldoen. De norm wordt aangewezen in het Drinkwaterbesluit en Bouwbesluit. Tijdens de cursus worden actuele NEN 1006 en de Waterwerkbladen toegelicht in samenhang met een veilige en onderhoudsarme drinkwaterinstallatie.

Er wordt tijdens deze cursus ingegaan op hygiëne aspecten in alle fases van het bouwproces: van het aanleveren van materialen voor de aanleg van de installatie tot het onderhouden van de installatie om een goede waterkwaliteit te blijven waarborgen. Ook voor warmwater circulatiesystemen biedt deze cursus oplossingen. De belangrijkste onderdelen uit de normen en richtlijnen - die volgens het Bouwbesluit geëist worden met betrekking tot hygiëne en veiligheid van drinkwaterinstallaties - worden tijdens deze cursus besproken. Bij de hygiënewand kunnen we demonstreren hoe een perfect leidingsysteem gemaakt moet worden om legionella te voorkomen.

De cursus wordt afgesloten met een kort praktijkdeel, waarin de diverse aanvoersystemen aan bod komen.

Doelgroep Ontwerpers, adviseurs, inspecteurs en werkvoorbereiders
Doelstelling: Inzicht verkrijgen in het ontwerpen en installeren van een verantwoorde, hygiënische drinkwaterinstallatie
Kosten: Geen
Duur: 1 dag, aanvang: 09.00 uur
Plaats: Informatiecentrum te Nieuwegein, adres: Fultonbaan 15
Certificaat: Certificaat van deelname

Cursus data:

Dinsdag 31 januari 2017 (reeds geweest)
Donderdag 11 mei 2017 (reeds geweest)
Dinsdag 26 september 2017
Donderdag 7 december 2017