Meebouwen, meeprofiteren

Wie bij Geberit werkt, levert een bijdrage aan ons succes. Wij geven blijk van onze erkentelijkheid voor het succes van individuele personen door een beloning die recht doet aan de geleverde prestaties.

Medewerkers bij Geberit hebben elk jaar de mogelijkheid om aandelen in het bedrijf te verwerven tegen preferentiële voorwaarden. Op die manier worden zij mede-eigenaar van het bedrijf. In een medewerkers- en een kaderprogramma zijn de randvoorwaarden voor de koop van aandelen vastgelegd.

Geberit biedt zijn werknemers een aantrekkelijke bedrijfsinterne oudedagsvoorziening. Opdat diegenen die afscheid nemen van het werkzame leven, zoveel mogelijk zonder financiële beperkingen kunnen genieten van deze nieuwe levensfase.