Disclaimer

Geberit is blij met uw bezoek aan haar website en uw interesse in Geberit producten. Wij verzoeken u deze disclaimer te lezen.

Privacybescherming

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is uitermate belangrijk voor Geberit. Wij behandelen de gegevens met vertrouwen en met de grootst mogelijke zorg, strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Ons privacyverklaring en cookiebeleid is bedoeld om u te voorzien van transparante informatie over welke gegevens we verzamelen, verwerken en opslaan en met welk doel.

Auteursrechten

© Copyright Geberit. Alle rechten voorbehouden. Elke tekst, afbeeldingen, grafische weergaven, animaties, video's, geluidsbestanden en andere objecten, evenals hun rangschikking op de website, zijn onderworpen aan het auteursrecht en andere beschermende wetten.

De inhoud van deze website mag niet worden gekopieerd voor commercieel gebruik, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geberit. Houd er rekening mee dat sommige afbeeldingen op de website zijn onderworpen aan de auteursrechten van derden.

Handelsmerken

Voor zover niets anders vermeld is, vallen alle handelsmerken op deze website onder de bescherming van het merkenrecht. Dit geldt vooral voor merken, logo's en emblemen.

Licenties

Geberit wil zichzelf presenteren met een innovatieve en informatieve website. De daarop aanwezige intellectuele eigendommen zoals patenten, octrooien, merken en auteursrechten zijn beschermd. Deze website geldt op geen enkele manier als een licentie voor het gebruik van intellectueel eigendom van bedrijven van de Geberit Groep of van derden.

Aansprakelijkheid

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks stellen wij ons niet aansprakelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de inhoud ervan. Elke aansprakelijkheid voor schades die direct of indirect het gevolg zijn van het gebruik van deze website, wordt uitgesloten.

Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet in geval van schade aan leven, lichaam en gezondheid of voor schade veroorzaakt als gevolg van een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van de kant van Geberit.

Geberit neemt geen verantwoordelijkheid voor de technische functies (met name de afwezigheid van virussen) en de inhoud van websites van derden waarnaar er verwijzingen of links staan op deze website.