EU-verklaringen

Conformiteitsverklaring
Hier vindt u de conformiteitsverklaringen voor onze producten volgens de Europese richtlijnen, zoals de richtlijn "laagspanning" of de richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit.
Conformiteitsverklaring

Prestatieverklaring
Hier zijn de prestatieverklaringen voor de bouwproducten volgens de verordening voor bouwproducten (305/2011/EG) opgeslagen.
Sinds 01-07-2013 is het noodzakelijk om voor bouwproducten een dergelijke op te stellen.
Deze prestatieverklaringen mogen alleen voor bouwproducten worden opgesteld, waarvoor een geharmoniseerde Europese norm of een Europees beoordelingsdocument bestaat.
Prestatieverklaring