Sterk en veilig

Industriële Geberit toepassingen

Leidingsystemen voor vele media en toepassingen
Geberit leidingsystemen worden al vele jaren toegepast in de industrie en zijn geschikt voor talrijke toepassingen en media. Of het nu gaat om de auto-industrie, de installatiebouw, de chemische industrie of de scheepsbouw, leidingsystemen van Geberit zijn met hun speciale fittingen en buizen optimaal voorbereid op toepassing in een dergelijke omgeving.

Omvangrijk service aanbod voor industriële toepassingen
Geberit systemen onderscheiden zich door hun betrouwbare werking, eenvoudige planning en verwerking en door de verzekerde rentabiliteit op lange termijn. Een omvangrijk serviceaanbod rondt de industriële activiteiten af. Daartoe behoren scholingen op locatie, hotlines, advisering bij de planning door het Competence Center Industrie of de leveringsbetrouwbaarheid van Geberit producten en -systemen.

Perstechniek: veilig en rendabel
De koude verbinding van leidingsystemen door de snelle perstechnologie is tegenwoordig de norm bij de installatie van industriële toepassingen. Nog afgezien van de hogere winstgevendheid zorgt de vermijding van las- en soldeerwerkzaamheden voor meer veiligheid, vooral bij werkzaamheden tijdens het lopende bedrijf en in gevarenzones.

Hoog incasseringsvermogen
De permanente en duurzaam dichte verbindingen met behulp van de perstechniek verlenen leidingsystemen robuustheid en een drukbestendigheid tot 75 bar, waarmee afhankelijk van de afmetingen ook aan hoge eisen aan industriële installaties voldaan kan worden.Machine- en installatiebouw Auto-industrie Chemie en farmaceutische industrie Scheepsbouw Levensmiddelenindustrie
Proces-, koel- en gedemineraliseerd water Proces-, koel- en gedemineraliseerd water Proces-, koel- en gedemineraliseerd water Drinkwaterleidingen Drinkwaterleidingen
Perslucht Perslucht Perslucht Verwarming en koeling Verzadigde damp
Technische gassen Technische gassen Technische gassen Machineruimtesystemen Technische gassen
Technische vloeistoffen Technische vloeistoffen Brandblussystemen Zeewaterleidingen Reinigings-/
desinfectiemiddelen
Brandblussystemen Oliesoorten en motorbrandstoffen   Brandblussystemen