Schoon water in beweging

Geberit hygiënespoeling en Geberit hygiënefilter

Hygiëne

Hygiënisch drinkwatersysteem van meet af aan
Lange stilstandstijden en het binnendringen van vuil in het drinkwatersysteem behoren tot de grootste gevaren voor de kwaliteit van het water in de huisinstallatie. De Geberit hygiënefilter zorgt ervoor dat bij de eerste keer vullen van het systeem aan de noodzakelijke hygiëne-eisen wordt voldaan. De Geberit hygiënespoeling voorkomt lange stilstandstijden in het leidingsysteem en zorgt ervoor dat stilstaand water niet tot het optreden van gevaarlijke bacteriën kan leiden. De Inliner circulatieleiding zorgt op een hygiënische manier voor lage energiekosten en dus voor een economisch betere oplossing.


De op dit gebied geldende regels en normen schrijven voor dat het vullen van een drinkwaterinstallatie met hygiënisch onberispelijk water moet gebeuren. De Geberit hygiënefilter houdt vuildeeltjes en bacteriën op een betrouwbare manier tegen. De aansluiting kan dankzij de bijgeleverde steekverbindingen in een handomdraai worden uitgevoerd. De filter heeft een levensduur van circa 6 maanden of 3000 liter en is geschikt voor vulling en drinkwaterinstallatie van maximaal 50 wooneenheden. Een datumweergave geeft de volgende filterwisseling tijdig aan.


Onregelmatig tappen van water kan tot stagnatie in de drinkwaterleiding en daardoor tot hygiëneproblemen door besmetting van het drinkwater met gevaarlijke bacteriën leiden. De Geberit hygiënespoeling ververst het drinkwater in de leidingen met regelmatige intervallen. De hygiënespoeling is met een enkele of een dubbele wateraansluiting verkrijgbaar. Spoelhoeveelheid en spoelintervallen kunnen individueel ingesteld en op elk moment naderhand aangepast worden. Zo kan altijd de juiste werking van het drinkwatersysteem gegarandeerd worden. De Geberit hygiënespoeling biedt een goede oplossing om hygiëneproblemen bij sensibele toepassingen zoals in hotels en pensions, ziekenhuizen, bejaardentehuizen, scholen, sporthallen, kazernes of vakantiehuizen te voorkomen. Opname in het gebouwmanagementsysteem is via de digitale of de RS485-interface mogelijk. Een vandalismebestendige afdekplaat van rvs maakt snelle toegang voor servicewerkzaamheden mogelijk.


Warmwaterleiding en circulatieleiding in één buis: in plaats van twee evenwijdig lopende leidingen voor vertrek- en retourleiding van het warme water wordt er bij de Inliner circulatieleiding een buis-in-buis-principe toegepast. Zo kunt u sneller werken bij het installeren van het drinkwater en biedt u uw klanten een hygiënische warmwateroplossing die tevens waardevolle energie bespaart.