De belangrijkste normen voor duurzame gebouwen

Gecertificeerde normen zoals LEED, BREEAM of DGNB maken de duurzaamheidsprestaties van gebouwen inzichtelijk. Waar ze voor staan, leest u in dit overzicht.

Telkens wordt het gebouw beoordeeld op basis van een gedetailleerde catalogus van criteria van een certificeringsorganisatie. De samenstelling en weging van de criteria verschillen per label. De meeste werken met een puntensysteem.

  • De beoordeling of certificering heeft altijd betrekking op het gebouw, niet op individuele producten.
  • Naast milieuaspecten zoals de behoefte van een gebouw aan elektriciteit en warmte, emissies of het gebruik van hulpbronnen, levenscycluskosten, zijn ook sociale aspecten (bv. toegankelijkheid), gebouwbeheer, mobiliteit (verbindingen met het openbaar vervoer) en de omgeving (groene ruimten) relevant voor de certificering.

Nationale en internationale Labels

BREEAM, LEED en DGNB staan voor 's werelds drie belangrijkste certificeringssystemen voor duurzaam bouwen.

Drie normen zijn internationaal ingeburgerd: LEED, BREEAM en DGNB. Afhankelijk van de markt worden belangrijke lokale labels toegevoegd, bijvoorbeeld Minergie in Zwitserland, Well in Polen en Scandinavië of NABERS en Green Stars in Australië.

BREEAM, LEED en DGNB in één oogopslag:

Hoe dragen Geberit producten bij aan de certificering?

Het ruimtebesparende afvoersysteem Geberit SuperTube

Afhankelijk van de norm wordt elke categorie (energiebalans, water, mobiliteit, enz.) anders gewaardeerd. Het gebruik van hulpbronnen, waaronder water, is een van de hoger gewogen categorieën. Het gaat hierbij om waterbesparende spoelsystemen, drinkwaterhygiëne, mogelijkheden voor het gebruik van regenwater en grijs water en efficiënte afvalwaterverwerking.

Met zijn waterbesparende spoeltechniek draagt Geberit bijvoorbeeld bij aan de algehele hogere duurzaamheidsprestaties van een gebouw. Ook in de categorie “Materiaal“ scoort Geberit met producten van recyclebaar materiaal (PP leidingsysteem) of ook met oplossingen die bijdragen tot grote ruimte- en materiaalbesparingen, zoals het Geberit. SuperTube afvoersysteem.

Milieugebonden productverklaringen

Geberit producten met een milieuproductverklaring zijn onder andere het Geberit Silent-Pro leidingsysteem

Ook de zogenaamde milieuproductverklaringen (EPD) zijn rechtstreeks van invloed op de toegekende punten.

Ze bieden een transparante, gekwantificeerde en vergelijkbare basis van informatie over de ecologische voetafdruk van bouwproducten. Bij Geberit zijn producten met een EPD inmiddels goed voor 30% van de omzet.