Nicolette van Riemsdijk - DraperIn memoriam

Nicolette van Riemsdijk - Draper

1961 - 2023

Onze lieve collega Nicolette is op maandag 10 juli 2023 overleden. Nicolette laat een grote leegte achter bij iedereen die haar gekend heeft. Voor Geberit zal zij voor altijd onze bron van inspiratie zijn en de basis van onze cultuur blijven. Wij zullen haar intens missen en zijn dankbaar voor alles wat ze voor ons betekend heeft.

Alles in haar leven draaide om mensen

Drie onstuimige mannen reisden in de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw door Nederland om hun enthousiasme over het Geberit sanitair product te delen met installateur en groothandel. Piet van Wijk, Ton van der Zwan en Loek van Wettum lieten geen kans voorbijgaan om aan beurzen en regionale tentoonstellingen deel te nemen. Met bescheiden middelen bouwden zij zelf hun stands, presenteerden hun producten en demonteerden aan het einde van de dag. Op naar het volgende event, de volgende klant. Volledig gericht op verkoop bleef het succes niet uit.

Intussen bouwde Nicolette vanaf 1982 de organisatie die nodig was om verkoopsuccessen om te zetten naar correcte leveringen, deskundig customer support en alle andere ondersteunende taken om de groei van het bedrijf in goede banen te leiden. Nicolette had een natuurlijke en oprechte belangstelling voor mensen en een verfijnd gevoel voor wat mensen nodig hebben om zich in teamverband prettig te voelen en succesvol te zijn. Lang voordat het in bedrijven en organisaties herkend werd, wist Nicolette dat leidinggeven vooral een zaak van coaching is. Zij vond feilloos de talenten en de kracht die iedereen op zijn eigen manier in zich heeft. Nicolette bouwde op die positieve kracht van mensen, gaf ze de vrijheid om initiatieven te nemen, de verantwoordelijkheid om te beslissen, bood uitdagingen binnen haalbare doelen en alle mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Ze was ervan overtuigd dat mensen onderscheidende meerwaarde toevoegen aan de merkbeleving van Geberit. Zij leefde haar overtuiging. Niet vanuit theorie maar omdat het in haar persoonlijkheid besloten lag. Het was haar attitude. Dat maakte haar authentiek. Haar teams floreren en zijn veel meer dan een optelsom van de leden. Teams die gestelde doelen en verwachtingen niet alleen halen, maar bij voorkeur overtreffen. Piet van Wijk die eind 2001 plotseling overleed vertelde vaak hoe waardevol Nicolette als mens voor hem was en als professional voor Geberit: “Op Nicolette kan ik altijd rekenen. Ik hoef nooit te twijfelen aan haar eerlijkheid, intenties en professionaliteit. Ze heeft onze organisatie duurzaam gebouwd en een eigen ziel gegeven die zowel intern als door onze klanten hoog wordt gewaardeerd. She is second to no one.”

Na het overlijden van Piet van Wijk hebben Menno Portengen en Nicolette samen het stokje overgenomen. Die intensieve samenwerking bleek een gouden greep. Al snel werden zij door Albert Baehny (CEO van de Geberit groep) “mijn dreamteam” genoemd. Voor Nicolette betekende dit een aanzienlijke uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden. Zij ging zich naast de interne organisatie ook extern ontplooien. Nicolette werd verantwoordelijk voor het verkoopteam en verzorgde samen met Menno alle contacten en overleg met de groothandel. Opnieuw bleek haar authentieke talent om zich te verplaatsen in de wensen en belangen van mensen van onschatbare waarde. Door haar rust, analytisch vermogen en empathie wist zij altijd op het goede moment de juiste woorden te vinden. Nicolette veroordeelde nooit en was altijd bescheiden. In moeilijke discussies waar soms ego’s belangrijker werden dan het onderwerp van gesprek, kon ze op charmante wijze ingrijpen, de angel eruit halen en stekelige kwesties oplossen. Tijdens beurzen was Nicolette in haar element. Het was fascinerend om haar sierlijk over de beursvloer te zien bewegen en hoe zij klanten meenam in haar verhaal rond mens, product en bedrijf. Haar oprechte belangstelling resulteerde natuurlijk in vragen en dat maakte elk klantengesprek uniek. Elk gesprek werd een gedachtewisseling waarin iedere klant op hoogstpersoonlijke wijze tot z’n recht kwam. Naadloos afgestemd op wat Nicolette intuïtief ervoer als dat wat de klant nodig heeft of wenst. Je kon niet anders dan haar geloven. Want haar verhaal was echt, eerlijk en genuanceerd.

In 2016 werd bij Nicolette een oogmelanoom ontdekt. Begin 2020 waren er de eerste uitzaaiingen en medio 2022 bleek de ziekte zo ver verspreid dat genezing niet meer mogelijk was. Maar zelfs toen zij in januari van dit jaar wist dat ze niet lang meer zou leven, bleef zij vol betrokken bij haar mensen. Nicolette had niet meer de fysieke kracht om naar het kantoor in Nieuwegein te reizen en samen met haar team de jaarlijkse evaluatie te doen. Daarom nodigde zij de teamleden bij haar thuis uit. Zij genoot van elke ontmoeting en ieder gesprek. Omdat haar brein niet was aangetast bleef haar geest springlevend en was Nicolette als altijd in staat om te inspireren.

Nicolette hield de regie, ook over haar laatste uren. Zij trakteerde op taart in de vorm van een zon met de tekst “een bron van inspiratie”. Zelfs tot het laatste moment van haar leven gaf zij energie en kracht. Op 10 juli is Nicolette thuis overleden, 62 jaar.

De grote stroom reacties die direct na haar overlijden bij Menno binnenkwamen getuigen allemaal over Nicolette als de ziel van het bedrijf, over haar oprechte belangstelling, de eeuwige motivator, haar talent om te inspireren en mensen aan te zetten tot creativiteit. Nicolette wordt geroemd als de bezielende kracht achter het succes van AquaClean en zoals zij het noemde de unieke whirlspray technologie. Een douchewc is geen vanzelfsprekend product op de Nederlandse markt, maar haar geloof, doorzettingsvermogen en overtuigingskracht hebben de AquaClean een prominente plaats binnen het luxe sanitair gegeven. Het succes was haar kindje.

Menno: “Nicolette heeft Geberit een eigen en oorspronkelijk karakter gegeven. Veertig jaar was zij de stabiele factor in de ontwikkeling van een menselijke cultuur en intermenselijke binding. Haar managementstijl en ideeën over marktbenadering zijn een bron van inspiratie voor de gehele Geberit organisatie en zij werd graag uitgenodigd om aan toonaangevende internationale werkgroepen deel te nemen. Een levenswerk waar ze met recht trots op was en een nalatenschap waarin de nu bijna 90 medewerkers in Nederland gedijen. Een nalatenschap die wij zullen koesteren en in haar geest onderhouden. Nicolette was gelukkig wanneer zij kon stralen en anderen haar energie kon geven. Zij zal mij bij elke zonsopkomst eraan herinneren dat ik mag opstaan en stralen.”