Disclaimer

Geberit verheugt zich over uw bezoek aan deze website en over uw belangstelling voor de producten en systemen van Geberit. Wij adviseren u kennis te nemen van de navolgende juridische verklaringen.

Privacybescherming

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is voor Geberit van essentieel belang. De aan ons toevertrouwde gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften behandeld. Met deze privacyverklaring brengen wij u er op een transparante manier van op de hoogte welke gegevens wij voor welk doel verzamelen, verwerken en opslaan.

Auteursrechten

© Copyright Geberit. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen, grafische elementen, animaties, video's, sounds en overige werken en hun lay-out op de website vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere beschermende wetgeving.

De inhoud van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geberit niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, veranderd of voor derden toegankelijk worden gemaakt. Wij wijzen erop dat beeldmateriaal op de website gedeeltelijk onder de auteursrechten van derden valt.

Handelsmerken

Tenzij niets anders is aangegeven, zijn alle handelsmerken op deze website beschermde handelsmerken van Geberit. Dit geldt vooral voor merken, logo's en emblemen.

Licenties

Geberit wil zichzelf presenteren met een innovatieve en informatieve website. De daarop aanwezige intellectuele eigendommen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Door deze website worden, voor zover er geen expliciete andere regelingen getroffen zijn, geen licenties voor het gebruik van het intellectuele eigendom van Geberit of derden verstrekt.

Aansprakelijkheid

De op onze website gepresenteerde inhoud wordt door Geberit met de grootste zorgvuldigheid opgesteld en geactualiseerd. Desondanks kan geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de ter beschikking gestelde inhoud worden aanvaard. Iedere aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, wordt, voor zover wettelijk toegestaan, uitgesloten.

Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in gevallen van overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade alsmede schades die zijn veroorzaakt door opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door Geberit.

Voor zover op deze website naar websites van derden wordt gewezen of gelinkt, stelt Geberit zich niet aansprakelijk voor het technische functioneren daarvan (en vooral ook niet voor de afwezigheid van virussen) en voor hun inhoud.