Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Geberit gebruik van cookies. Door verder te klikken op onze website, accepteert u de cookies. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring .

OK
Geberit Nederland

Privacyverklaring

Stand 8 juli 2014

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is voor Geberit van essentieel belang. U kunt onze website bezoeken zonder ons uw persoonlijke gegevens mee te delen. We hebben alleen dan gegevens van u nodig wanneer u bepaalde diensten gebruikt. Met deze privacyverklaring willen wij u er op een transparante manier van op de hoogte houden welke gegevens wij voor welk doel verzamelen, verwerken en opslaan.

Opslag van toegangsgegevens

Bij elke toegang tot onze website worden toegangsgegevens in een logbestand op de server van onze provider opgeslagen. Deze dataset bestaat uit uw IP-adres, de datum en tijd van de aanvraag, de naam van het opgevraagde bestand, de bestandsnaam van waaruit het bestand werd opgevraagd, de overgedragen hoeveelheid data en de toegangsstatus, een beschrijving van de gebruikte webbrowser en het besturingssysteem en de naam van uw internetserviceprovider. Deze gegevens worden om technische redenen verzameld. Een analyse gebeurt uitsluitend voor statistische doeleinden en zonder verwijzing naar personen.

Cookies

Wanneer u een website van Geberit bezoekt en in uw browserinstellingen het aannemen van cookies geaccepteerd heeft, betekent dit voor ons dat u onze website zo goed mogelijk wilt gebruiken en dat u met het hier beschreven gebruik van cookies en andere technologieën akkoord gaat. Meer informatie over cookies en de benodigde browserinstellingen om cookies te verhinderen, te verwijderen of weer te geven, is hieronder vermeld.

Een cookie is een klein bestand, dat we bij het eerste bezoek op de harde schijf van uw computer of andere eindapparaten plaatsen, zodat onze systemen uw apparaat bij een volgend bezoek weer herkennen en u speciale functies of inhoud kunnen aanbieden.

Cookies zijn zeer nuttig omdat ze bij terugkerende bezoeken aan de website voor meer gebruiksvriendelijkheid zorgen. Cookies kunnen, mits u hetzelfde apparaat en dezelfde browser gebruikt, uw instellingen – bijvoorbeeld die van uw winkelmandje – opslaan, ons informatie verstrekken over uw gebruik van onze website en u inhoud presenteren die sterker aan uw interesses en behoeften voldoet. Met daarop gerichte analyseprogramma's, zoals Google Analytics, kunnen wij statistische analyses en diagnoses uitvoeren om de inhoud, producten en diensten te verbeteren. De door onze website gebruikte cookies verzamelen alleen geanonimiseerde gegevens, die niet te herleiden zijn tot uw persoonlijke gegevens.

Bovendien behoudt U de controle. Via uw instellingen van uw browser kunt u de cookies beheren. U kunt bijv. bestaande cookies verwijderen, alle cookies accepteren of verwerpen, alleen bepaalde soorten cookies accepteren, of aangeven dat u gewaarschuwd wilt worden wanneer een mobiele website een cookie wil opslaan. De procedure voor het controleren en verwijderen van cookies is afhankelijk van de browser die u gebruikt. Informatie hierover vindt u in de helpfunctie van uw browser.

Google Analytics (webanalyse/-tracking)

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", dit zijn tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen. Op deze websites werd Google Analytics uitgebreid met een code die een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zgn. IP-masking) garandeert. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte afgekort, voordat het wordt verzonden. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar afgekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de activiteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten aan de websitebeheerder te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien de vastlegging van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde data (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze data door Google verhinderen door de onder de volgende link ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ) beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacybescherming is te vinden op http://www.google.com/analytics/terms/de.html en http://www.google.de/policies/privacy/ .

We maken ook gebruik van Google Analytics om gegevens van AdWords en de Double-Click-cookie voor statistische doeleinden te analyseren. Deze functie kan door u via de advertentie-instellingen manager ( https://adssettings.google.com/ ) worden gedeactiveerd.

Persoonlijke gegevens (bestellingen, aanvragen, verzoeken om informatie)

Om de door u gewenste diensten, zoals bijv. bestellingen, de beantwoording van aanvragen of de toezending van informatiemateriaal (newsletter, productinformatie, evenementen enz.), te kunnen verlenen, hebben wij persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail enz. nodig. Deze persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken wij uitsluitend voor zover dat nodig is om de betreffende diensten te kunnen verlenen. Hiervoor kan het nodig zijn om uw gegevens aan bedrijven door te geven, die we inzetten om de service te leveren, zoals bijvoorbeeld transportbedrijven. De verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van adviseringen, reclame en marktonderzoek en een doorgifte aan derden vinden uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming plaats.

Indien u zich hebt aangemeld voor de regelmatige ontvangst van informatiemateriaal, kunt u zich te allen tijde ook weer telefonisch, schriftelijk of per e-mail daarvoor afmelden.

Wanneer u e-mails van ons opent of op een link erin klikt, dan wordt dit via onze webserver geregistreerd (datum, tijd, e-mailadres). Dit wordt gebruikt voor interne statistische doeleinden. Deze gegevens worden niet tot persoonlijke gebruikersprofielen samengevoegd.