Toekomstgericht toiletconcept 34 Geberit AquaClean dochewc's in nieuw onderkomen AFAS

Iedereen die wil weten hoe een kantooromgeving 4.0 eruit ziet, moet even langs gaan bij het nieuwe hoofdkantoor van AFAS Software in Leusden. Of hoofdkantoor…Zelf noemt AFAS het complex het clubhuis en dat is niet voor niets. Alles ademt hier namelijk dat de medewerkers en bezoekers het goed en relaxed moeten hebben. Onderdeel van die beleving zijn liefst 34 Geberit AquaClean Mera douchewc’s die ten dienste staan van de dames in het kantoor. Wij spraken uitgebreid met Manager Facilitaire Dienst Wim Mars over dit bijzondere project.

Het Clubhuis

AFAS Experience Center. Kantoor van de belevenis. Het zijn een paar etiketten die AFAS Software zelf op het nieuwe hoofdkantoor heeft geplakt, en er is geen woord aan overdreven. Het nieuwe onderkomen is het perfec­te uithangbord voor het in 1996 opgerichte familiebedrijf, want het weerspiegelt in every inch de vier kernwaarden van AFAS Soft­ware: doen, vertrouwen, gek en familie. Tien jaar lang duurde de aanloop van eerste hersenspinsel bij de oprichters Piet Mars en Ton van der Veldt (samen vormen ze de Raad van Bestuur) tot het mo­ment dat de opening in november 2020 een feit was.

Unieke omgeving

Het is een unieke omgeving. Slechts 20 procent van de gebou­wen bevat namelijk kantoorruim­ten. De rest van het pand bestaat uit demoruimte, sportcomplex, evenementenlocatie, restaurant, binnentuin, atrium en auditoria waar klanten en relaties worden ontvangen om te worden geïnspi­reerd. Blikvanger van het ontwerp heeft niets met de werkomgeving te maken, maar is het ronde AFAS Theater met in de grote zaal ruim 850 zitplaatsen. Het theater is be­doeld voor eigen presentaties en bijeenkomsten, maar ook voor langlopende producties zoals ‘14 de musical’ over het leven van Jo­han Cruijff.

Ontwerp

Initiatiefnemer en AFAS-oprichter Ton van der Veldt werkte ruim drie jaar aan de ontwikkeling van het Experience Center, samen met zijn broer Steef van der Veldt die het ontwerp gemaakt heeft en met Just Architects die het vertaalde in een besteks-ontwerp. Van der Veldt wilde iets wezenlijks achterlaten voor het bedrijf dat hij in 1996 begon met mede-oprichter Piet Mars. Een gebouw dat veel meer is dan een kantoor; het moest een plek worden waar mensen elkaar graag ontmoeten - voor, tijdens en ná het werk.

De visie achter het nieuw te bouwen AFAS Experience Center, is het creëren van een “beleving“ voor zowel de klant, de medewerker en de bezoeker. Een complex waardoor iedereen wordt geïnspireerd om fantastische software producten te blijven maken. Het moest toekomstproof zijn binnen de steeds verder digitaliserende en verduurzamende samenleving, gebaseerd op de veranderde manier van werken, leren en verblijven. Alles moet met elkaar geïntegreerd zijn, net als onze software. De combinatie van “IT innovatie“, “entertainment“, “educatie“ en “werkplezier“ staan centraal in het totale ontwerp.

Klaar voor de toekomst

Ook vanuit het gezichtspunt van installaties is het onderkomen helemaal klaar voor de toekomst. Zo goed als energieneutraal was één van de uitgangspunten, wat vertaald is in een nagenoeg kli­maatneutraal gebouw met onder andere Smart Building principes met inzet van sensoren, driedub­bel glas, zonnepanelen, groene sedumdaken, klimaatplafonds, waar noodzakelijk vloerverwar­ming, een akoestisch 100% re­cyclebaar vilt klimaatplafond­systeem, warmtewisselaars, warmtepompen, perscontainers en afvoer voor de vuilverwerking, led verlichting, glasvezel tot aan het bureau en honderd laadpalen voor elektrische auto’s. En dan hebben we de buiten­ruimte nog niet genoemd, met een schitterende tuin waarin we onder andere verblijfsplekken en een padelbaan vinden. Het is dui­delijk: aan alles is gedacht om het de zeshonderd medewerkers en de veel meer bezoekers naar de zin te maken.

34 AquaClean douchewc's

Dit is ook de basisgedachte ach­ter het feit dat er liefst 34 Aqua­Clean douchewc’s zijn geïnstal­leerd in het kantoordeel, alsmede tweehonderd touchfree Sigma80 bedieningsplaten en 157 Geberit iCon toiletten en circa 200 in­bouwreservoirs. De gewone toilet­ten zijn te vinden in het deel van het gebouw dat geen kantoorbe­stemming heeft.

Wereldreiziger

Het idee voor de douchewc’s komt van Ton van der Veldt. Van der Veldt is een wereldreiziger en heeft in verschillende hotels de luxe en het hygiënisch voordeel ervaren van een douchewc. “Op basis van zijn ervaringen stelden we dat het geweldig zou zijn om gebruik te maken van douchewc’s in ons Clubhuis en daar zijn we mee aan de slag gegaan”, vertelt Wim Mars, Manager Facilitaire Dienst. Aan de slag gaan wil in dit ver­band zeggen dat eerst onder de medewerkers is gesondeerd of er animo voor is. “We willen alles voor onze medewerkers doen om het ze tweehonderd procent naar de in te maken, maar het is best een investering en dan wil je wel weten of de medewerkers het op prijs zouden stellen”, aldus Mars.

Proefopstelling

Om die reden werd in het oude kantoor aan de Philipsstraat in Leusden een proefopstelling met alles erop en eraan geïnstalleerd voor zowel dames als heren. En al snel bleken er grote verschil­len. “Bij de heren merkten we al snel gekkigheid en de conclusie was dat de meeste heren er nog niet op zitten te wachten. Maar de dames vinden het heel prettig. Ze moesten over het algemeen over een drempel heen, maar was die drempel eenmaal genomen dan werd het heel positief ontvangen. De dames lieten weten dat ze het hygiënischer vonden en dat zij zich daardoor beter op hun gemak voelen. En wij vinden: hoe beter je voor je mensen zorgt, hoe beter ze functioneren”, aldus Mars.

Damestoiletten

“Om die reden is besloten om op alle damestoiletten een Geberit AquaClean Mera douchewc te in­stalleren. Overigens, we hebben de herentoiletten zo gebouwd dat we er snel ook douchewc’s kunnen plaatsen, want voor het­zelfde geld is volgend jaar de we­reld weer veranderd en willen de heren dit ook. De elektra is in elk geval aangelegd.”

Vanuit de mannelijke medewer­kers heeft Mars vooralsnog geen verzoeken ontvangen. Mars te­kent daarbij aan dat er nog amper ervaringen zijn opgedaan. “Want vergeet niet dat door corona heel veel is thuis gewerkt, waardoor er de afgelopen twee jaar amper ge­bruik is gemaakt van het kantoor en dus ook van de sanitaire voor­zieningen.”

Video met uitleg

Toen het moment kwam dat ie­dereen weer naar kantoor kon ko­men, besloot Mars iedere vrouwe­lijke medewerker een video van Geberit te sturen waarin wordt uitgelegd hoe de douchewc werkt. “Gewoon hen even informeren over wat voor toilet het is, wat kan het en wat kan het ook niet.”

Naast de hygiënische weldaad, heeft volgens Mars ook het duur­zaamheidsaspect meegespeeld. “Bij alles hebben we gekozen voor comfort en duurzaamheid. Wij vinden het nu eenmaal belang­rijk om de wereld netjes achter te laten voor de volgende genera­tie en in dat beleid passen ook de douchewc’s. Nee, er wordt geen afweging gemaakt tussen comfort of duurzaamheid. Het gaat om een samenspel van beide.”

Fotogalerij