Het milieu beschermen met Geberit keramiek

Geberit steunt nu een bosbeschermingsproject van de Zwitserse stichting myclimate in Tanzania. Met deze vrijwillige bijdrage wil Geberit de CO2 opname veilig stellen die gelijk staat aan de onvermijdelijke uitstoot die ontstaat bij de productie van keramiek. Alle keramische producten uit de badkamerseries Geberit ONE, Acanto, Xeno2, iCon, Smyle en VariForm maken sinds begin 2023 deel uit van dit initiatief.

Milieubewustzijn staat bij Geberit hoog in het vaandel. Het bedrijf zet zich in voor een grondstofbesparende en milieubewuste productie.
De productie van sanitairkeramiek is een hulpbron- en energie-intensief proces. Zowel de aanschaf van grondstoffen als ook de productie en het transport van keramiek veroorzaakt CO₂-uitstoot. Door middel van technologische innovaties slaagt Geberit erin de CO₂-uitstoot in de productie van keramiek continu te verminderen. Geberit neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de onvermijdelijke uitstoot die in de waardeketen ontstaat. Geberit steunt vrijwillig een bosbeschermingsproject van de Zwitserse stichting myclimate, waardoor de CO₂-uitstoot in Tanzania vermindert, middels de aanschaf van CO₂-certificaten.

Wat zijn vrijwillige CO₂-certificaten?

CO2 Logo (© Geberit)

Voor het klimaat is het niet belangrijk waar de CO₂-uitstoot precies wordt gegenereerd of vermeden. Daarom kunnen emissies die op de ene plaats worden gegenereerd, gecompenseerd worden door ze op een andere plaats te verminderen. Deze compensatie vindt plaats via zogeheten CO₂-certificaten.De basis is een transparante en controleerbare berekening van de werkelijke hoeveelheid CO₂ die door een product of dienst wordt uitgestoten.

Geberit zet zich in voor bossen en mensen in Tanzania

Woud in Tanzania - myclimate (© Geberit)

Bossen slaan CO₂ efficiënt op. Tegelijkertijd zorgen ze voor een stabiele grondwater voorraad en biodiversiteit. Daarom zet Geberit zich in voor de bescherming van de bossen in de Yaeda-vallei in Tanzania. Hier strekt oerwoud zich uit op een oppervlakte van 34.000 hectare. Dit gebied huisvest talrijke beschermde diersoorten, zoals leeuwen, cheeta’s en luipaarden, olifanten, giraffes, zebra’s en gazelles. Illegale houtkap en stroperij eisen echter hun tol van de bossen en de dieren die er leven.


In de Yaeda-vallei wonen ook de Hadza en Datooga gemeenschappen. Hun traditionele levenswijze als hoeders van het bos wordt ook bedreigd door de oprukkende landbouw en de intensieve veeteelt. Samen met de stichting myclimate steunt Geberit zowel het behoud van het bos als de mensen die in de omgeving er van wonen. 12 gemeenschappen in de Yaeda-vallei krijgen financiële steun en bijstand in juridische zaken om illegaal landgebruik en stroperij effectief te voorkomen. Ze vormen patrouilleteams en vergroten de toezicht in het gebied. Dankzij scholing in bosbouw- en agro-ecologische methode en kan de plaatselijke bevolking het bos duurzaam beheren. Het geld van de aangekochte CO₂-certificaten wordt ook gebruikt voor medische zorg voor de plaatselijke bevolking.

Zo beschermt het project het bosbestand en verbetert het de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking.

myclimate: Geberit partner

myclimate – logo (© Geberit)

myclimate is een stichting zonder winstoogmerk voor uitgebreide oplossingen voor klimaatbescherming. De organisatie ondersteunt en ontwikkelt onder meer eigen klimaatbeschermingsprojecten volgens de hoogste kwaliteitsnormen (Plan Vivo, Gold Standard, VCS (incl. CBB resp. SD-VISta)).

De CO₂-uitstoot van sanitairkeramiek van Geberit is transparant berekend en controleerbaar opgenomen in publiek toegankelijke milieuproductverklaringen (EPD)  (508 KB).

Meer informatie over het bosbeschermingsproject is te vinden op de CO₂-certificaten.  (171 KB).