DrinkwaterhygiëneLevens beschermen

Een onderschat gevaar

Douche als mogelijke bron van legionellabesmetting

Legionella leeft in water en kan de veteranenziekte veroorzaken. Besmetting treedt op wanneer fijne druppeltjes worden ingeademd, bijvoorbeeld onder de douche. Pseudomonaden en andere kiemen vormen ook een gevaar.

Warm of koud en altijd onderweg

Hoewel drinkwater nooit kiemvrij is, is de concentratie van kiemen in drinkwater normaal gesproken ongevaarlijk. Gezondheidsrisico's ontstaan pas als ziektekiemen zich kunnen vermenigvuldigen. Stilstaand water en watertemperaturen tussen 25 °C en 50 °C bevorderen de kiemgroei. In de praktijk doet dit gevaar zich bijvoorbeeld voor bij leegstaande flats, in ruimten die periodiek worden gebruikt of in terminale, ongebruikte leidingen.

Hygiëneproblemen als gevolg van een te grote verspreiding van ziektekiemen kunnen op betrouwbare wijze worden voorkomen door:

  • De juiste planning, uitvoering en inbedrijfstelling
  • Werking zoals bedoeld
  • Het vermijden van stagnatie
  • Het vermijden van ongunstige temperaturen tussen 25 °C en 50 °C

Legionellagroei nauwkeurig gemeten

De grafiek laat zien hoe het aantal legionellabacteriën per dag verdubbelt. De metingen werden uitgevoerd in een omgeving die rijk is aan voedingsstoffen in vergelijking met normaal drinkwater. (© Geberit)

In opdracht van Geberit heeft de onderzoeksgroep van Prof. Dr. Hubert Hilbi aan de Universiteit van Zürich systematisch de groei van legionella onderzocht.

De vermenigvuldiging van legionella neemt toe met toenemende temperatuur tot een maximum. Bij 40 °C verdubbelt legionella ongeveer drie keer zo vaak per tijdseenheid als bij 25 °C. In plaats van twee verdubbelingen van 1 tot 4 legionella bij 25 °C, zijn er zes verdubbelingen van 1 tot 64 legionella bij 40 °C.

VDI 6023-1 vereist een volledige waterverversing om de 72 uur, en een koudwatertemperatuur van niet meer dan 25 °C nadat 3 liter is afgetapt (oranje lijn in het diagram). In de praktijk kunnen temperaturen in het kritische gebied echter niet altijd worden vermeden.

Ons drinkwater is niet steriel, maar bevat micro-organismen die biofilms vormen. Normaal vormen ze geen probleem en tasten ze de drinkwaterkwaliteit niet aan. Een stabiel ecosysteem lijkt zelfs een positief effect te hebben op de waterkwaliteit. Biofilms kunnen echter ook een broedplaats vormen voor ziektekiemen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Het temperatuursafhankelijke spoelinterval

Temperatuursafhankelijke spoelintervalcurve (© Geberit)

Op basis van de gemeten vermeerderingssnelheden kan een temperatuurafhankelijk spoelinterval worden berekend (blauwe stippellijn). Volgens VDI 6023-1 wordt aangenomen dat bij 25 °C een spoelinterval van 72 uur (punt 1) voldoende is.

Bij hogere temperaturen wordt het spoelinterval zo berekend dat de Legionella zich gedurende deze tijd even vaak kan vermenigvuldigen. Dit resulteert bijvoorbeeld in een spoelinterval van 46 uur bij 29 °C (punt 2). Op die manier kan een verhoogd risico op kieming worden vermeden indien de koudwatertemperatuur niet kan worden overschreden.Volgens een onderzoeksrapport van de DVGW leiden kortstondige temperatuurstijgingen tot boven 25 °C niet onmiddellijk tot hoge legionellawaarden.

Wat professionals moeten weten

Drinkwaterhygiëne in nieuwbouw

Zodat ons drinkwater goed wordt ontvangen

Geberit hygiënesysteem - zodat ons drinkwater goed wordt ontvangen (© Geberit)

Geberit biedt een totaalconcept voor het vraaggestuurde en efficiënte ontwerp van hygiënebeheer in gebouwen.

Het doel: oplossingen op maat voor het behoud van de kwaliteit van het drinkwater in elke sanitaire installatie en voor elk type en elke gebruiksfrequentie.

Meer informatie over Geberit Hygiënespoeling

Normen en wetten

De waarborging van de drinkwaterkwaliteit in huisinstallaties is het thema van verschillende verordeningen, normen en regels. Op Europees niveau regelt de richtlijn 98/83/EG de kwaliteit van water voor menselijk gebruik. Sanitair-ontwerpers, installateurs en beheerders houden in wettelijk opzicht vaste grond onder de voeten, wanneer zij deze richtlijnen en landspecifieke voorschriften in acht nemen.

richtlijn 98/83/EG

Video

Drinkwaterhygiëne – introductie

Besmetting vindt plaats bij de inademing van kleine waterdruppeltjes, bijvoorbeeld onder de douche of bij waterverneveling. Ook pseudomonaden en andere ziektekiemen bedreigen de gezondheid.

Technische informatieTe vinden in Product catalogus